Bánh nướng nhân mặn – Lạp Xưởng Ngũ Hạt ( Đặc Biệt ) 250g

115,000

2 trứng – 250g.